Wellmedic

Elektronický recept (formou SMS klientovi) — pouze pro registrované klienty

ilustrace

Platnost a vyzvednutí

Platnost elektronického receptu je 14 dnů ode dne vystavení. Na každé 2 léky zasílá centrální úložište 1 SMS, po obdržení SMS je možné v lékárnách léky vyzvednout bez SMS prokázáním totožnosti pacienta.

Distanční péče

Upřednostnění distanční péče o klienty praktických lékařů umožňuje vystavení receptů s léky na chronické nemoci v elektronické formě pomocí SMS E-RECEPTU. Tato skutečnost nijak neruší ani nezastupuje doporučené lékařské postupy pro chronické nemoci pacientů. Např. kontrolu krevního tlaku, kontrolu prediabetika atd. O jejich provední v naší ordinaci v doporučeném intervalu nebo při obtížích a objednání jejich termínu žádejte samostatně.

Objednání eReceptu telefonicky

S požadavkem na vystavení eReceptu se obracejte na pracovníky ordinace telefonicky (nikoliv zasláním SMS), zásadně v ordinačních hodinách. Zastoupení tzv. oprávněnou osobou je možné pouze ve vyjímečných případech (např. u zdravotně postižených klientů s omezením komunikace). Klient využívající telefonickou komunikaci s naší ordinací musí mít vyplněn a založen ve zdravotnické dokumentaci příslušný formulář GDPR a určeno heslo pro telefonickou komunikaci.

Objednání eReceptu písemně

Požadavek na vystavení eReceptu je možné podat i písemnou formou poštou nebo do naší schránky v poliklinice. V takovém případě na žádosti uveďte Jméno, příjmení, rodné číslo, požadované léky, číslo telefonu pro případnou konzultaci a číslo telefonu pro zaslání SMS kódu receptu. Dále datum žádosti a podpis.

Objednání eReceptu přes internet

Pro objednávání eReceptu na chronické nemoci e-mailem nebo datovou schránkou postupujte podle pokynů v sekci komunikace. Klient využívající komunikaci datovou schránkou nebo e-mailem musí mít tuto skutečnost vyžádánu prostřednictvím osobně vyplněného formuláře (GDPR).

webdesign © Emanuel Tesař 2020