Wellmedic

Komunikace s naší ordinací

Poštou nebo do naší poštovní schránky

Lékařské zprávy z odborných ambulancí a další písemnosti, které nám potřebujete doručit, prosíme, nenoste osobně do naší ordinace. Použijte služeb České pošty na naší adresu nebo písemnost vhoďte přímo do schránky MUDr. Tesařové v přízemí polikliniky Ravak (proti schodišti vpravo od recepce v hlavní budově).

Telefonická komunikace

Telefonická komunikace s naší ordinací probíhá výhradně v ordinačních hodinách. Klient našeho zdravotnického zařízení, vyžadující komunikaci telefonem, vyplní v naší ordinaci příslušné prohlášení související s ochranou osobních údajů (GDPR) a písemnou formou určí heslo, kterým bude prokazovat svoji totožnost při vyžadovaném telefonickém hovoru.

E-mail versus datová zpráva.

Elektronickou komunikaci pomocí www sítě (komunikace v sociálních sítích, e-mail) nelze z titulu legislativy na ochranu osobních údajů považovat za zabezpečenou. Za bezpečnou se naopak považuje občany málo používaná forma datových zpráv, čili komunikace z jedné tzv. DATOVÉ SCHRÁNKY do druhé. Datová zpráva je elektronická obdoba „doporučeného dopisu“ Naše ordinace PL v souladu s touto skutečností nepoužívá k internetové komunikaci výpočetní technikou sociální sítě ani e-mail (s jedinou výjimkou uvedenou níže).

Zřízení datové schránky a komunikace datovou zprávou

Vše o datových schránkách výstižně popisuje web DATOVÉ SCHRÁNKY. Další internetová adresa řešící založení občanovy datové schránky je CHCIDATOVKU.

ilustrace

Po zřízení datové schránky klient zkontaktuje našeho pracovníka a vyplní příslušný formulář související s ochranou osobních údajů (GDPR) kde také sdělí adresu své datové schránky. Poté obdrží adresu datové schránky naší ordinace. Datové zprávy umožňují zasílat přílohy.

Komunikace e-mailem — pouze pro registrované klienty

Elektronická komunikace nezabezpečenou formou, tzv. e-mailem, je s naší ordinací možná pouze v těch případech, kdy nejsou sdělovány osobní údaje klientů, a to bez příloh. Jsou to např. objednávka výpisu ze zdravotnické dokumentace pro pracovnělékařské služby, objednávka jiného výpisu ze zdravotnické dokumentace, objednávka e-receptu na léky medikované na chronické nemoci a objednávka telefonické konzultace či návštěvy ordinace. Komunikaci e-mailem je nutno výslovně vyžadovat formou příslušného formuláře (GDPR) podepsaného v naší ordinaci. Na něm klient sdělí e-mailovou adresu ze které bude komunikovat a obdrží e-mailovou adresu ordinace, která bude jeho komunikaci přijímat.
E-maily zaslané z adres mimo rámec podepsaných formulářů nebo e-maily s přílohami nejsou z bezpečnostních důvodů přijímány a jsou skartovány.

webdesign © Emanuel Tesař 2020