Wellmedic

Komunikace s naší ordinací

Poštou nebo do naší poštovní schránky

Lékařské zprávy z odborných ambulancí a další písemnosti, které nám potřebujete doručit, prosíme, nenoste osobně do naší ordinace. Použijte služeb České pošty na naší adresu nebo písemnost vhoďte přímo do schránky MUDr. Tesařové v přízemí polikliniky Ravak (proti schodišti vpravo od recepce v hlavní budově).

Telefonická komunikace

Telefonická komunikace s naší ordinací probíhá výhradně v ordinačních hodinách. Klient našeho zdravotnického zařízení, vyžadující komunikaci telefonem, vyplní v naší ordinaci příslušné prohlášení související s ochranou osobních údajů (GDPR) a písemnou formou určí heslo, kterým bude prokazovat svoji totožnost při vyžadovaném telefonickém hovoru.
Pokud bude hovor přijat záznamníkem (vyšetřujeme nebo nastala jiná překážka), namluvte svůj požadavek po zaznění signálu. Ozveme se v nejbližší možné době vyhrazené pro vyřizování telef. požadavků.

E-mail versus datová zpráva.

Elektronickou komunikaci pomocí www sítě (komunikace v sociálních sítích, e-mail) nelze z titulu legislativy na ochranu osobních údajů považovat za zabezpečenou. Za bezpečnou se naopak považuje občany málo používaná forma datových zpráv, čili komunikace z jedné tzv. DATOVÉ SCHRÁNKY do druhé. Datová zpráva je elektronická obdoba „doporučeného dopisu“ Naše ordinace PL v souladu s touto skutečností nepoužívá k internetové komunikaci výpočetní technikou sociální sítě ani e-mail (s jedinou výjimkou uvedenou níže).

Zřízení datové schránky a komunikace datovou zprávou

Vše o datových schránkách výstižně popisuje web DATOVÉ SCHRÁNKY. Další internetová adresa řešící založení občanovy datové schránky je CHCIDATOVKU.

ilustrace

Po zřízení datové schránky klient zkontaktuje našeho pracovníka a vyplní příslušný formulář související s ochranou osobních údajů (GDPR) kde také sdělí adresu své datové schránky. Poté obdrží adresu datové schránky naší ordinace. Datové zprávy umožňují zasílat přílohy.

Komunikace e-mailem — pouze pro registrované klienty

Elektronická komunikace nezabezpečenou formou, tzv. e-mailem, je s naší ordinací možná pouze v těch případech, kdy nejsou sdělovány osobní údaje klientů, a to bez příloh. Jsou to např. objednávka výpisu ze zdravotnické dokumentace pro pracovnělékařské služby, objednávka jiného výpisu ze zdravotnické dokumentace, objednávka e-receptu na léky medikované na chronické nemoci a objednávka telefonické konzultace či návštěvy ordinace. Komunikaci e-mailem je nutno výslovně vyžadovat formou příslušného formuláře (GDPR) podepsaného v naší ordinaci. Na něm klient sdělí e-mailovou adresu ze které bude komunikovat a obdrží e-mailovou adresu ordinace, která bude jeho komunikaci přijímat.
E-maily zaslané z adres mimo rámec podepsaných formulářů nebo e-maily s přílohami nejsou z bezpečnostních důvodů přijímány a jsou skartovány.

webdesign © Emanuel Tesař 2020